Photographie d'une visite sur le thème "chantier" à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoines 2022.

De belangrijkste fasen

20230907_parc_lam_NDewitte010.jpg

Veranderingen die al in uitvoering zijn 🏛

Na een jaar met de viering van het veertigjarig bestaan van het museum is het tijd voor ons team om hun spullen in te pakken, voor een nieuw hoofdstuk in het leven van het LaM! Een museum ondergaat in 40 jaar tijd heel wat veranderingen. Het museum leeft, ondergaat transformaties en moet, zoals elk gebouw, van tijd tot tijd worden gerenoveerd. Dit renovatieproject sluit aan bij milieueisen en erfgoedbehoud en streeft ernaar om onze bezoekers nog beter te ontvangen en hun comfort tijdens het museumbezoek, de toegankelijkheid en zichtbaarheid van het museum en het park en de energie-efficiëntie van de gebouwen te verbeteren.

De renovatiewerkzaamheden gaan in het voorjaar van 2024 van start, met een sluiting van het hele museum en de beeldentuin vanaf oktober.

→ Deze nieuwe fase van werkzaamheden maakt deel uit van een renovatieplan dat een paar jaar geleden is opgestart door Lille MEL en het LaM. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zorgden bijvoorbeeld al voor een 27,35% lager stroomverbruik, met een nieuwe led-verlichting in bepaalde ruimtes en een modernisering van de airconditioningsystemen.

→ Recentelijker ondergingen de beeldentuin van het museum en de ruimtes daaromheen uitgebreide werkzaamheden, om de toegankelijkheid van het museum te verbeteren voor personen met een handicap en bezoekers die met het openbaar vervoer komen. Ook werd de plantdichtheid verhoogd met de heraanplanting van 68 populieren en de aanplant van 12 bomen bij de ingang van het park en 2200 vaste planten langs de oevers van het Lac Saint-Jean.

202309_chantier_Bourouissa_NDewitte009.jpg

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig? 🚶

In het verlengde van deze eerdere werkzaamheden starten we in het voorjaar van 2024 een nieuwe fase, om de gebouwen te renoveren en bepaalde ruimtes binnen te herstructureren. Daarvoor zijn de volgende werkzaamheden gepland: 

In het gebouw
→ De gevels en daken restaureren
→ De ruiten van het gebouw van Roland Simounet vervangen
→ Nieuwe indeling en inrichting van bepaalde kantoorruimtes en ontvangsruimtes (ateliers voor workshops, café-restaurant, enz.)

In het park
→ Renovatie van de grote laan, met zijn blauwgrijze bestrating, die naar de ingang van het museum voert
→ Bepaalde daken en patio's van het museum inrichten en vegetaliseren
→ De hekken aan de noord- en oostzijde herstellen

In de collectie
In het vooruitzicht van deze restauratie staan er tevens omvangrijke werkzaamheden aan de collectie op het programma, met als doel: 
→ De tienjaarlijkse inventaris van de kunstwerken voortzetten
→ De algemene staat van de kunstwerken controleren
→ Waar nodig de conditionering van de kunstwerken verbeteren, als onderdeel van de preventieve conservering

20220917_JEP_FIovino077.jpg

Voorlopige agenda 🗓


Voorjaar en zomer 2024
→ Begin van de verhuizing van de collectie
→ Sluiting van de Dominique Bozo-bibliotheek en het café-restaurant (catering aanwezig in het park van het museum)
→ Begin van de werkzaamheden aan de noordwestvleugel van het gebouw, zonder gevolgen voor de museumzalen

Herfst 2024
→ Evenement: Feest ter gelegenheid van het bouwproject
→ Sluiting van het hele museum en de beeldentuin

In 2025
→ Voortzetting van een kunstprogramma buiten de muren, met een sterk accent op de agglomeratie en de regio! Voortzetting van de activiteiten voor specifieke groepen buiten de muren, in scholen, ziekenhuizen, gevangenissen enz. (programma wordt momenteel uitgewerkt)

Begin 2026
→ Heropening van het museum en de beeldentuin, met de presentatie van een zeer bijzondere, aan Vassily Kandinsky gewijde expositie, in samenwerking met het Centre Pompidou in Parijs

IOV20230221-0370.jpg

Wat gebeurt er tijdens de periode dat het museum gesloten is? ⓘ 

In de periode dat het LaM gesloten is worden er overal in de agglomeratie en regio talloze activiteiten aangeboden. Dit programma buiten de muren is voor het museum een gelegenheid om nieuwe culturele communicatievormen op te zetten en uit te proberen. 

Een deel van de collectie gaat op stap en zal door de regio reizen, maar ook naar het buitenland! 

Deze uiteenlopende projecten voor de presentatie van kunstwerken uit de collectie sluiten aan bij het internationaal samenwerkingsbeleid van het LaM, dat ernaar streeft de collectie tot voorbij onze grenzen bekendheid te geven.