Afbeelding
Visite dans les salles d'exposition temporaire du LaM

Groepen

Het museum organiseert talloze rondleidingen voor groepen die geschikt zijn voor iedereen, met verschillende invalshoeken om de collectie en de exposities te benaderen.

Sociale sector & handicap

De afdeling Sociale sector & Handicap van het LaM is een essentieel contactpunt voor professionals uit het speciaal onderwijs, ziekenhuizen, dagverblijven, strafinstellingen en leden van stichtingen die zich inzetten om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Deze afdeling heeft tot taak om de toegankelijkheid van kunst en cultuur te bevorderen voor groepen die hier moeilijker toegang toe hebben, vanwege een handicap (kinderen / jongeren / volwassenen) of hun sociale situatie, om te helpen bij het opzetten van projecten, om geschikte hulpmiddelen te creëren voor iedereen en om scholingsprogramma's aan te bieden.

Dans le cadre de la préparation de votre visite, veuillez noter qu'une partie des salles d'exposition permanente sont actuellement en cours de montage pour laisser place au nouveau parcours transversal de la collection à découvrir dans le courant du premier trimestre 2023.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions par avance de votre compréhension.

Accessibilité

Depuis de nombreuses années, le LaM met un point d'honneur à l’inclusion et à l'accueil de tous ses publics.
Respectueux de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels de chacun.e, il veille ainsi à ce que l'ensemble de ses visiteur.euses bénéficient d'un égal accès au musée en toute autonomie.

Forfait rondleiding gehandicaptensector
(max. 25 personen - inclusief entreeprijs)

1 uur: € 40
1.30 uur: € 60
2 uur: € 80

 

Forfait workshop + rondleiding
(max. 25 personen - inclusief entreeprijs, workshop van 1 uur + rondleiding van 30 min. of 1 uur)

1.30 uur: € 75
2 uur: € 85

Forfait workshop + rondleiding gehandicaptensector
(max. 25 personen - inclusief entreeprijs, workshop van 1 uur + rondleiding van 30 min. of 1 uur)

1.30 uur: € 70
2 uur: € 80

 

Beroepskaart
(kinderbegeleid(st)ers, sociaal-cultureel begeleid(st)ers, directeuren/directrices van kinderopvang, begeleid(st)er speciaal onderwijs, coördinatoren van gespecialiseerde projecten en hoofden van kinderdagverblijven)

€ 25

Informatie & voorwaarden

U kunt in het LaM terecht met groepen die niet groter zijn dan 25 personen of een klas. Leraren, kinderbegeleid(st)ers, sociaal-cultureel begeleid(st)ers, directeuren/directrices van kinderopvang, begeleid(st)ers in het speciaal onderwijs, coördinatoren van gespecialiseerde projecten en hoofden van kinderdagverblijven die een aciviteit willen organiseren in het LaM moeten de Afdeling Reserveringen hiervan op de hoogte brengen en een forfaitair groepsticket kopen waarin de rondleiding door een officiële gids is opgenomen. De themarondleidingen en/of workshops moeten op het moment van de reservering worden vastgelegd. Reserveringen moeten uiterlijk 15 dagen vóór de dag van de rondleiding of workshop, schriftelijk, per brief of fax worden bevestigd. In geval van annulering moet u uiterlijk 7 dagen vóór het geplande museumbezoek de afdeling Reserveringen hier schriftelijk, per brief, fax of e-mail van op de hoogte brengen. Zo niet wordt het geplande museumbezoek in rekening gebracht. Alle geleverde diensten moeten uiterlijk op de dag van het museumbezoek worden betaald. Het is mogelijk om met een 'Crédit Loisirs-chèque' te betalen.


Openingstijden voor groepen: van dinsdag t/m vrijdag van 9 u. tot 18 u., zaterdag t/m zondag van 9 u. tot 18 u. Het museum is gesloten op 1 januari, 1 mei en 25 december. Wekelijks op maandag gesloten voor publiek.

Afbeelding
Le musée pour tou-tes

 

 

 

La brochure social et handicap
 

Téléchargez la brochure 2019-2021

Reserveringen

ÉRIKA LEFEBVRE & CAROLINE MATTON
De afdeling Reserveringen is bereikbaar op maandagmiddag van 14 u. tot 17 u. en van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u.

T.: + 33 (0)3 20 19 68 88 / 85
F.: +33 (0)3 20 19 68 62

Contactpersonen

MEDEWERKSTER PEDAGOGISCHE PROJECTEN (onderwijssector)
Als u een specifiek project 'op maat' wilt organiseren voor uw klas.

T.: +33 (0)3 20 19 68 81